publeaks
Projecten

Veilig platform verbindt wereldwijd klokkenluiders met de media

Veiligheid van journalisten

De digitale surveillance technologieën die overheden en criminelen gebruiken, zijn een bedreiging voor onze persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Free Press Unlimited zet samen met partners online platforms voor klokkenluiders op die journalisten en hun bronnen wapenen tegen deze technologieën, en hen de mogelijkheid geven veilig en anoniem te communiceren.

Veilig informatie delen

In iedere samenleving vinden misstanden plaats die soms alleen aan het licht komen dankzij klokkenluiders. Digitale communicatiekanalen hebben het delen van informatie een stuk makkelijker, maar helaas ook onveiliger gemaakt. Overheden en criminelen maken tegenwoordig gebruik van geavanceerde methoden waarmee ze ongemerkt in de gaten houden wat journalisten en hun bronnen aan digitale informatie met elkaar uitwisselen. 

Het ontbreken van digitale privacy kan een klokkenluider ervan weerhouden om belangrijke informatie over misstanden te delen met de pers. Via de gebruiksvriendelijke platforms die met steun van Free Press Unlimited zijn opgezet, kunnen klokkenluiders digitaal informatie uitwisselen met de pers, zonder dat de overheid daar toegang toe heeft. Naast het bieden van een platform worden journalisten ook geïnformeerd over digitale veiligheid.
 

Ontvangen, controleren, publiceren

De platforms maken gebruik van de open source software die GlobaLeaks beschikbaar heeft gesteld via de Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Klokkenluiders blijven hiermee anoniem, terwijl ze zelf kunnen kiezen aan welke van de aangesloten media en maatschappelijke organisaties zij hun informatie willen doorgeven.

Het is vervolgens aan de onderzoeksjournalisten om te controleren of de tips relevant en betrouwbaar zijn. Een verhaal dat misstanden publiekelijk aan de kaak stelt, wordt pas gepubliceerd na grondig onderzoek van de feiten. Een effectieve manier om zaken aan de kaak te stellen die autoriteiten, grote bedrijven en criminele bendes graag onder de pet willen houden. Dankzij het Nederlandse platform: Publeaks, zijn er in de afgelopen jaren bijvoorbeeld al meer dan 50 zaken aan het licht gekomen, waaronder misstanden bij mestbedrijf AquaPurga en bij de Gay Krant. Die laatste zaak leidde in 2013 tot het aftreden van Henk Krol als fractievoorzitter van 50Plus.
 

Vier landen

Free Press Unlimited is betrokken geweest bij het opzetten van Publeaks in vier landen: Mexico (Méxicoleaks), Nigeria (Leaks.ng), Indonesië (IndonesiaLeaks), Mali (Kenekanko) en Nederland (Publeaks). Al deze platforms hebben hetzelfde doel: het verbinden van klokkenluiders met de media, zonder dat hun naam op straat komt te liggen. Dit verbetert de veiligheid van kokkenluiders, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om gevoelige informatie met de pers te delen en voor de pers om misstanden aan het licht te brengen. Daarom zetten wij ons in om soortgelijke platforms op te zetten en uit te breiden. 

Deel deze pagina: