Journalist at work in conflict area
Projecten

Nieuw Europees samenwerkingsproject om persvrijheid te verdedigen

Veiligheid van journalisten

Samen met andere persvrijheidsorganisaties start Free Press Unlimited het ´Media Freedom Rapid Response´ project om bedreigde journalisten te ondersteunen.

Op 1 maart 2020 is het Europabrede Media Freedom Rapid Response (MFRR) project gelanceerd. De MFRR wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het European Centre for Press and Media Freedom in Leipzig (ECPMF). Het project is bedoeld om de gevolgen van de recente verslechtering van de pers- en mediavrijheid in bepaalde EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten te verzachten.

Het consortium bestaat uit de ECPMF, ARTICLE 19, de European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited, het Institute for Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute (IPI) en CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).
 

Snelle respons op schendingen van persvrijheid

Het project is erop gericht om goed gecoördineerde, snelle reacties op schendingen van de pers- en mediavrijheid te realiseren. Thematische aandachtspunten zijn online intimidatie, met name tegen vrouwelijke journalisten, juridische bedreigingen zoals SLAPP-rechtszaken (Strategic Litigation Against Public Participation), de strijd tegen straffeloosheid en de situatie van mediavrijheid in specifieke landen.

Als reactie op schendingen van de mediavrijheid zetten de partners diverse instrumenten in, van advocacy tot campagnevoering, rechtsbijstand tot praktische ondersteuning, training tot advies. Het toezicht op schendingen van de persvrijheid zal voornamelijk worden gedaan door IPI en EFJ. Beide organisaties hebben grote leden- en contactnetwerken in heel Europa, wat hiervoor een belangrijke bron zal zijn. Het algemene platform om waarschuwingen in te dienen is www.mappingmediafreedom.org; geselecteerde gevallen zullen ook worden voorgelegd aan het Platform voor de bescherming van de journalistiek en de veiligheid van journalisten van de Raad van Europa. Tijdens de projectperiode zal het Instituut voor Toegepaste Informatica van de Universiteit van Leipzig een nieuwe methodologie ontwikkelen voor mappingmediafreedom.org op basis van kunstmatige intelligentie en tekstherkenning. Alle activiteiten zijn gericht op EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten.

De MFRR wordt ondersteund met 1,4 miljoen euro cofinanciering van de Europese Commissie. Dit omdat het Europees Parlement zich heeft voorgenomen om meer steun te verlenen aan de verdediging van de pers- en mediavrijheid in de Europese Unie.
 

Journalisten beschermen in Europa

Zonder journalisten die de waarheid aan het licht brengen en de macht controleren, worden de democratische waarden van Europa bedreigd. Wij zijn van mening dat het Europese MFRR een cruciale rol zal spelen bij het beschermen van de veiligheid van journalisten in Europa. We verwelkomen de steun van de Commissie, die op een cruciaal moment komt om het tij te keren en Europa weer een veilige plek voor journalisten te maken”, zegt Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited.

“De moorden op Daphne Caruana Galizia en Jan Kuciak hebben op dramatische wijze de noodzaak van een instrument als de MFRR bewezen. Het is hoog tijd om de bescherming en preventie op Europees niveau te versterken”, zegt Lutz Kinkel, algemeen directeur van ECPMF. “Het consortium dat het project leidt, heeft uitstekende capaciteiten op het gebied van praktische ondersteuning en communicatie. Het zal een verschil maken.”

 

Foto: Younes Mohammad.

Deel deze pagina: