bakoma
Projecten

Herstellen van radiostations in CAR om vrede te bevorderen

Veiligheid van journalisten

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft een geschiedenis die zich tekent door voortdurende conflicten tussen verschillende rebellengroepen en de regering. Er worden regelmatig kwetsbare vredesakkoorden gesloten en weer gebroken. Lokale radiostations hebben een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van de vrede, maar velen van hen zijn nu inactief. Free Press Unlimited heeft zich aangesloten bij een door het EU Bêkou Trust Fund gefinancierd consortium om zes lokale radiostations in het zuidoosten van de CAR te herstellen.

Het RELSUDE-project, opgezet door een consortium van ACTED, OXFAM, CONCERN, COOPI en IMPACT, heeft als doel vrede aan te moedigen door de rol van media als katalysator voor conflictpreventie, rehabilitatie, verzoening en stabilisatie te versterken.

De voortdurende spanning en gevechten tussen rebellengroepen en diverse religieuze identiteiten in CAR maken het een ingewikkelde omgeving voor de media om in te werken. Vooral radiostations lijden hieronder, velen zijn geplunderd en niet meer operatief. Dit is een groot verlies. Ze spelen een onmisbare rol in de samenleving, niet alleen omdat ze essentiële informatie verschaffen, maar ook omdat ze de rol van verbinder tussen tegengestelde groepen aannemen.

Een voorbeeld hiervan is Radio ESCA in Bangui, een evangelisch radiostation dat oorspronkelijk een christelijk publiek diende, maar nu regelmatig luisteraars die moslim zijn verwelkomd om verzoeningskwesties tijdens de uitzendingen te bespreken. Dit radiostation kwam in 2018 weer in de lucht na ontvangst van een nieuwe, door Free Press Unlimited gefinancierde, antenne.

Toegang tot informatie herstellen

Het zuidoosten van de CAR is de meest instabiele en onrustige regio van het land. Daarom wil het RELSUDE-project zes lokale radiostations in dit gebied opnieuw leven inblazen. Deze radiostations zijn allemaal door de gemeenschappen zelf opgezet en waren een aantal jaren actief voordat ze door de conflicten buiten werking werden gesteld. Als gevolg hiervan, kregen rond de 900.000 mensen geen essentiële informatie meer over wat er in hun regio gebeurt.

Naast het herstellen van de stations en het leveren van technische apparatuur, biedt het project training en coaching in journalistieke, technische en ethische vaardigheden aan de operators. De praktijktraining vindt plaats op de radiostations zelf en houdt rekening met de verschillende perspectieven en omstandigheden van elk radiostation. De training richt zich ook op managementvaardigheden, om de duurzaamheid van de stations in de toekomst te waarborgen.

Netwerk van vrede promoters

De dorpen waar de radiostations gevestigd worden, zijn gekweld door geweld; veel mensen zijn hun huizen ontvlucht om zich elders te vestigen. De gemeenschappen die ooit zo verbonden waren, zijn uit elkaar gedreven. Om de sociale cohesie te herstellen, ondersteunt het RELSUDE-project de lokale radiostations zodat ze hun verbindende rol in de regio weer op zich kunnen nemen. Door dialoog te stimuleren, geruchten te bewijzen en te weerleggen, en door relevante, op feiten gebaseerde informatie uit te zenden, kunnen zij een cruciale rol spelen bij het bevorderen van vrede en stabiliteit in hun regio.

picture

Deel deze pagina: