Eerste Ambassadeprijs voor Mensenrechten uitgereikt aan Nederlandse ambassadeur in Costa Rica

Nieuws
Embassy of Costa Rica received the first edition of the Human Rights Prize for Dutch Embassies.

De Nederlandse ambassade in Costa Rica wint de eerste editie van de Ambassadeprijs voor Mensenrechten. De tweejaarlijkse prijs wordt door Free Press Unlimited en 17 andere Nederlandse maatschappelijke organisaties uitgereikt aan de Nederlandse ambassade die zich het meest proactief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten. 

Op 17 juni ontving Christine Pirenne, ambassadeur te Costa Rica, de prijs tijdens een uitreiking op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. "Bij iedereen die ik spreek over de Ambassadeur komt direct het woord 'respect' naar boven. Diplomaten, mensenrechtenverdedigers, journalisten, studenten of maatschappelijke organisaties voelen onmiddelijk dat de Ambassadeur en haar team oprecht naar je luisteren en hun best zullen doen om zich voor je in te zetten. De open en eerlijke communicatie wordt alom geroemd. Samenwerkingspartners uit de hele regio voelen zich gesteund en vooral gehoord door Christine Pirenne, en zelfs als het om zeer gevoelige zaken gaat, weet zij de juiste toon te treffen, vaak een mengeling tussen directheid en medeleven," zegt Mira Chowdhurry, Free Press Unlimited’s Latin America Programme Lead.
 

Waarom deze prijs? 

De tijd dringt voor mensenrechten. Wereldwijd staan mensenrechten onder druk. Zij die opkomen voor mensenrechten worden geconfronteerd met ongekende vervolging, intimidatie en geweld, zowel fysiek als digitaal. De rol van ambassades is daarom belangrijker dan ooit. 

Ambassades zijn verantwoordelijk voor de bevordering van mensenrechten, onder meer via de projecten die ze steunen en door middel van hun diplomatieke werk. Zo hebben de lidstaten van de Europese Unie afgesproken dat mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijke middenveld proactief moeten worden ondersteund. De Ambassadeprijs voor Mensenrechten is bedoeld als blijk van waardering voor de ambassade die hier op een relevante manier vorm aan heeft gegeven in de afgelopen twee jaar. De prijs is een aanvulling op de Ambassadeprijs die tweejaarlijks door VNO-NCW, MKB-Nederland en evofenedex wordt uitgereikt aan de ambassade die de beste economische ondersteuning biedt.  
 

Winnaar: ambassade Costa Rica 

De winnende ambassade is gevestigd in Costa Rica, maar is ook actief in Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. De ambassade toont zich in Centraal-Amerika, ondanks de soms gevaarlijke context, een actief en zichtbaar pleitbezorger van mensenrechten. 
 
“De ambassadeur en het ambassadepersoneel zetten zich op strategische wijze in, bijvoorbeeld door zich publiekelijk uit te spreken en door rechtszaken van ten onrechte vervolgde mensenrechtenverdedigers bij te wonen.” - Ruth Kronenburg, juryvoorzitter en directeur van Free Press Unlimited. 

Mira Chowdhurry zegt over de samenwerking met de Ambassadeur: “FPU werkt al samen met Christine en haar voorganger sinds 2016. De toewijding en praktische steun via dit strategische partnerschap heeft al vele journalisten in Midden-Amerika een kans gegeven om hun werk veiliger en beter geinformeerd te kunnen uitvoeren. Tevens durft de Ambassadeur zich niet alleen uit te spreken over het werkklimaat van journalisten in het heden, maar ook in het verleden, en blijft zij standvastig en duidelijk over wat er verwacht wordt op het gebied van eerlijke berechting van misdaden tegen journalisten."
 

Runners up: Polen en Hongarije  

De Nederlandse ambassades in Polen en Hongarije delen een gezamenlijke tweede plaats. In beide landen worden mensenrechten en de rechtsstaat steeds meer ondermijnd. Te midden van de groeiende uitdagingen bieden de ambassades waardevolle steun aan het lokale maatschappelijk middenveld en blijven zij zich inzetten om de rechtsstaat en mensenrechten op de agenda te houden.  
 
Ruth Kronenburg: “Vrijheid, democratie en respect voor mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend, zo blijkt ook uit de oorlog in Oekraïne. Om deze waarden te beschermen moeten democratische landen als Nederland wereldwijd investeren in mensenrechten en democratie, ook in en rondom Europa. Nederlandse ambassades, zoals die in Hongarije en Polen, spelen daarbij een belangrijke rol.”

Muziek credits video: High Life, The Mini Vandals featuring Mamadou Koita and Lasso. 
  
 
De Ambassadeprijs voor Mensenrechten wordt uitgereikt door ActionAid, Amnesty International Nederland; Arisa, COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki Comité; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX. 

Deel deze pagina: