Internationale missie over de veiligheid van Nederlandse journalisten

Nieuws
Journalisten staan met hun rug naar de camera in de buurt van het Koninklijk Carre om de herdenkingsdienst van Peter R. de Vries te fotograferen

Onder leiding van Free Press Unlimited en het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) organiseert de Media Freedom Rapid Response (MFRR) een internationale missie naar Nederland. Met de missie wordt de afnemende veiligheid van journalisten in Nederland in kaart gebracht. Dit willen we afzetten tegen het feit dat we met de instelling van PersVeilig, eind 2019, een sterk veiligheidsmechanisme voor journalisten hebben. De missie vindt plaats begin 2022.

Nu aanvallen op journalisten toenemen, de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) haar logo´s verwijderde van busjes om haar werknemers te beschermen, en Peter R. de Vries op klaarlichte dag werd vermoord, krijgt de staat van de persvrijheid in Nederland steeds meer internationale aandacht. In nauw overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) organiseren wij daarom een internationale missie over de veiligheid van journalisten in Nederland. Als onderdeel van de missie gaan we in gesprek met journalisten en hoofdredacteuren, beleidsmakers, politie en Openbaar Ministerie, experts, en Kamerleden. Het eindresultaat is een uitgebreid rapport over de veiligheid van journalisten in Nederland dat in een internationale persconferentie als afsluiting van de missie zal worden gepresenteerd.
 

Veiligheid van journalisten in Nederland

De missie zal zich buigen over de kwestie van de veiligheid van journalisten in Nederland, waarbij de nadruk ligt op de bedreigingen die uitgaan van de georganiseerde misdaad, evenals de toenemende vijandigheid tegen de pers door demonstranten en burgers. Volgens de NVJ heeft 82% van de Nederlandse journalisten in 2020 te maken gehad met agressie of intimidatie. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2017. In 2017 vond 79% dat bedreiging van journalisten een gevaar vormt voor de persvrijheid. In 2021 is dit gestegen naar 93%. Dit roept vraagtekens op gezien de hoge score van Nederland op de Persvrijheidsindex, en het internationaal veel geprezen PersVeilig-initiatief. Daarnaast zal de missie zich buigen over de vraag welke preventiemechanismen er momenteel zijn en wat de Nederlandse autoriteiten kunnen doen om intimidatie en geweld tegen journalisten te voorkomen. 
 

Media Freedom Rapid Response

De MFRR is een coalitie van 7 persvrijheidsorganisaties gevestigd in Europa. De Media Freedom Rapid Response (MFRR) volgt, controleert en reageert op schendingen van de pers- en mediavrijheid in EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten. Dit project biedt juridische en praktische ondersteuning, publieke belangenbehartiging en informatie om journalisten en mediawerkers te beschermen. Het project is gestart in 2020 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. 

 

Foto in header: ANP / Hollandse Hoogte / GinoPress

Deel deze pagina: