Mediawijsheid in curriculum in Bangladesh

Nieuws
Media literacy Bangladesh

SACMID, partner van Free Press Unlimited, pleit al sinds 2017 voor het belang van mediawijsheid als onderdeel van het onderwijs. Nu is mediawijsheid officieel opgenomen in het curriculum voor middelbare scholieren in Bangladesh en werkt SACMID aan de vormgeving van het onderwijsprogramma.

De snelle toename en verbetering van internetconnecties en het aantal mensen met een smartphone in Bangladesh is een positieve ontwikkeling, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Syed Kamrul Hasan, adjunct-directeur bij SACMID, zegt: "We zagen dat grote aantallen mensen, vooral jongeren, sociale media gingen gebruiken en ongecontroleerd berichten begonnen te delen en te creëren die aanzetten tot haat en sociale en religieuze conflicten." Hij vervolgt: “Deze berichten versterken het fundamentalisme en veroorzaakten zelfs dodelijke vetes tussen partijen. Dit legt een ernstig gebrek bloot aan het veilig, rationeel en positief omgaan met media.”
 

Belangrijke vooruitgang

Om de manier waarop jongeren met media en nieuws omgaan te verbeteren, ontwerpt SACMID medialessen waarin studenten leren feiten te onderscheiden van nepnieuws en propaganda, en hoe ze online informatie kunnen vinden die voor hen belangrijk is. Vorig jaar boekte SACMID enkele concrete resultaten voor het systematisch verbeteren van mediawijsheid in Bangladesh. SACMID richtte op tien scholen clubs voor media- en informatievaardigheden op en leidde ook leraren op in hoe ze dit onderwerp moesten aanpakken. SACMID richtte zich niet alleen op de jeugd, maar introduceerde ook een cursus mediawijsheid voor sociale leiders met invloedrijke posities in de gemeenschap. Op deze manier kunnen zij deze kennis overbrengen op jongeren die hen volgen, en zullen ze zelf ook minder snel onbetrouwbaar nieuws delen.
 

Structurele verandering

Om op de lange termijn het verschil te maken, was het een belangrijk doel voor SACMID om een plek te creëren voor mediawijsheid in het onderwijssysteem. Hasan: “We wisten dat er in 2021 een nieuw curriculum zou komen. De jaren daarvoor, vanaf 2018, hebben we besteed aan belangenbehartiging, om de beleidsmakers bewust te maken van het belang van mediawijsheid." Het werk van SACMID heeft zijn vruchten afgeworpen nu mediawijsheid officieel is opgenomen in het nieuwe curriculum.

SACMID werkt nu samen met de NCTB (National Curriculum and Textbook Board) om invulling te geven aan het mediawijsheid gedeelte van het curriculum en het vormgeven van het lesmateriaal.

 

Free Press Unlimited heeft SACMID sinds de oprichting in 2016 met kennis en financiering ondersteund. Gedurende de afgelopen jaren fungeerde Free Press Unlimited als coach op het gebied van media ontwikkeling en mediawijsheid. Het partnerschap is erop gericht om SACMID onafhankelijker te maken door hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een strategie om meerdere donoren te werven. 

Deel deze pagina:

Onderwerp:
Mediawijsheid, 
Jeugd