Nederlandse NGO’s reiken eerste mensenrechtenprijs voor ambassades uit

Nieuws
BMO Human Rights Prize for Embassies

Vanaf 2022 reiken de leden van het Breed Mensenrechten Overleg (18 Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties) elke twee jaar gezamenlijk een prijs uit aan de Nederlandse ambassade die zich het meest (pro)actief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten. De prijs werd geinitieerd door Free Press Unlimited.

Bij het kiezen van de winnaar kijken de organisaties in het bijzonder naar hoe ambassades zich hebben ingezet voor de rechten van mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties om ongehinderd hun werk te kunnen doen. Met deze prijs willen zij hun waardering uitspreken voor de ambassades die proactief en innovatief hebben gehandeld om de mensenrechten en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld te beschermen en te verdedigen, en worden alle ambassades aangemoedigd om hetzelfde te doen. In juni 2022, tijdens de Ambassadeursconferentie, wordt de prijs voor het eerst uitgereikt.
 

Waarom?

Wereldwijd dringt de tijd voor mensenrechten. Zij die opkomen voor mensenrechten worden geconfronteerd met ongekende vervolging, intimidatie en geweld. De Covid-19 pandemie heeft de staat van democratieën en mensenrechten over de hele wereld verslechterd. De strijd tegen de pandemie wordt door vele regeringen misbruikt om burgerlijke vrijheden in te perken en mensenrechtenverdedigers te onderdrukken.

In deze context is de rol van ambassades belangrijker dan ooit. Ambassades hebben een fundamentele verantwoordelijkheid om mensenrechten te bevorderen. De EU-richtlijnen met betrekking tot mensenrechtenverdedigers (en andere EU-richtlijngen over mensenrechten), en het EU-actieplan voor Mensenrechten en Democratie, stellen als voorwaarde dat ambassades mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijk middenveld proactief moeten ondersteunen. De prijs onderstreept deze verantwoordelijkheid en beloont de extra inspanningen die ambassades ondernemen om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid.
 

Evenement

De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de jury, Free Press Unlimited´s directeur Ruth Kronenburg. Na de bekendmaking van de winnaar volgt een paneldiscussie over hoe ambassades en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen bijdragen aan het tegengaan en voorkomen van shrinking civic space. Sprekers zijn onder andere de ambassadeur van de winnende ambassade, een mensenrechtenverdediger uit Hongarije, de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie en een vertegenwoordiger van het Breed Mensenrechten Overleg.

Deel deze pagina: