Ons werk om online aanvallen tegen vrouwelijke journalisten te stoppen

Nieuws
Woman journalist at work

Free Press Unlimited gelooft sterk in de transformerende rol die media kunnen spelen bij het bereiken van gendergelijkheid in samenlevingen. Door content te creëren genderstereotypen doorbreken wordt de perceptie van vrouwen in samenlevingen positief veranderd, waardoor een gelijker speelveld ontstaat. Een belangrijke factor is ook het waarborgen van de veiligheid van vrouwelijke journalisten, op de werkplek en tijdens verslaggeving, wat uiteindelijk leidt tot meer mediadiversiteit en pluralisme.

Vrouwelijke journalisten zijn onevenredig het doelwit van online gendergerelateerd geweld, misbruik en (seksuele) intimidatie. Velen van hen geven aan dat het misbruik ertoe heeft geleid dat ze minder actief of zelfs inactief zijn geworden op sociale media, terwijl dit een cruciaal onderdeel van het werk is. Afgezien van de directe schade die deze vrouwen ervaren, maakt Free Press Unlimited zich zorgen over het effect van online intimidatie, namelijk dat minder vrouwen deelnemen aan het publieke debat, of zelfcensuur die plaatsvindt onder degenen die ondanks de intimidatie door durven gaan.
 

Wat we doen

Daarom ondersteunen we vrouwelijke journalisten bij het omgaan met online intimidatie en pleiten we voor het creëren van een veiligere online omgeving voor vrouwelijke journalisten. Dit doen we op verschillende manieren:
 

 • Door betrouwbare support netwerken voor vrouwelijke journalisten te creëren. Deze kunnen zowel dienen als een fijne ondersteuning voor vrouwen die te maken hebben gehad met online misbruik, maar ook als een plek voor empowerment. Netwerken kunnen ook toegang bieden tot veiligheidstrainingen over digitale/fysieke veiligheid. Een succesvol voorbeeld is het Network of Women Journalists for Digital Rights, geleid door onze partner de Digital Rights Foundation in Pakistan.

 • Door in te zetten op het veranderen van sociale normen binnen mediaorganisaties. Er moet een cultuur van veiligheid en inclusie worden gecreëerd, bijvoorbeeld door middel van effectieve interne mechanismen voor klachten. Het stimuleren van vrouwen in het innemen van leidinggevende posities binnen mediaorganisaties is een andere interventiestrategie hiervoor. Omdat mannen de meeste leidinggevende posities in de media bekleden, aarzelen vrouwen vaak om misbruik te melden.

 • Via een online veiligheidstraining voor vrouwen op ons online trainingsplatform Totem. Om journalisten te helpen bij het identificeren en aanpakken van online misbruik door middel van digitale beveiligingsstrategieën en privacytools. Totem heeft al meer dan 2000 vrouwelijke journalisten geholpen.

 • Door middel van een holistische persoonlijke veiligheidstraining op maat voor vrouwelijke journalisten, die in 2022 in de Balkan zal worden uitgeprobeerd. Vervolgens zal de training in verschillende regio's en situaties worden uitgezet. Niet alle vrouwelijke journalisten staan namelijk voor dezelfde uitdagingen. Afhankelijk van hun etnische achtergrond, religie, sociale status, genderidentiteit of andere kenmerken op basis waarvan intimidatie kan optreden.

 • Door proefprogramma's op te zetten, zoals een hulplijn voor vrouwelijke journalisten in Irak, voor vrouwen die zowel online als offline worden lastiggevallen. Deze primeur in de regio komt tot stand in samenwerking met Facebook. Meldingen van online intimidatie die via de hulplijn binnenkomen, krijgen prioriteit en worden door Facebook aangepakt (d.w.z. verwijderd). Afgezien daarvan is het een manier om gegevens over de veiligheid van vrouwelijke journalisten in Irak te monitoren en te verzamelen, aangezien een dergelijk mechanisme daar nog niet bestaat.

 • Door te pleiten voor wijzigingen in beleid en regelgeving richting regeringen, en voor verandering binnen technologiebedrijven en de manier waarop ze opereren, specifiek die platforms die de intimidatie faciliteren. Om dit effectief te doen, hebben we onze krachten gebundeld met andere gelijkgestemde organisaties die aan dit onderwerp werken, in de Coalition Against Online Violence.

Een eerste en praktisch hulpmiddel dat werd gelanceerd onder de vlag van de Coalition Against Online Violence, is de Online Violence Response Hub, een praktisch hulpmiddel waar vrouwelijke journalisten die te maken hebben met online intimidatie, de middelen kunnen vinden om hen te helpen met het geweld om te gaan. Dit kan noodhulp zijn, maar ook juridische ondersteuning, informatie over het beveiligen van een online account en psychosociale ondersteuning.
 

Feiten uit onderzoek

 • Al onze vrouwelijke partners die werden ondervraagd voor het rapport van 2021 van de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van meningsuiting inzake gendergelijkheid, verklaarden dat ze online intimidatie hebben ervaren.

 • Vrouwelijke journalisten krijgen te maken met onevenredig veel en heftige reacties nadat ze hebben geschreven over gevoelige onderwerpen, zoals vrouwenrechten (zoals tienerzwangerschappen, gedwongen huwelijken of kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, seksuele intimidatie, verkrachtingscultuur en transrechten), religieuze en gemarginaliseerde kwesties (inheemse landrechten, vluchtelingen en arbeidersrechten).

 • De aanvallen zijn vaak gericht en op geslacht gebaseerd, waaronder online stalking, ongewenste spamberichten (d.w.z. geseksualiseerde foto's en video's van mannelijke genitaliën of pornosites) en zeer vrouwonvriendelijke en hatelijke inhoud.

 • Aanvallen komen niet alleen van vreemden, maar heel vaak komt geweld (zowel online als offline) van mannelijke collega's, waardoor de werkplek onveilig wordt.

 • Naast het emotionele leed dat deze aanvallen veroorzaken, is online misbruik een zeer effectieve methode om vrouwelijke journalisten af te schrikken en het zwijgen op te leggen.

 • Onderzoek toont aan dat er een verband is tussen online en offline aanvallen en dat 20% van de vrouwelijke journalisten zegt offline te zijn aangevallen in verband met online geweld.

 

Deel deze pagina:

Onderwerp:
Online journalistiek, 
Digitale veiligheid, 
Gendergelijkheid