Oproep: Voer motie Belhaj ruimhartig uit

Nieuws
Evacuatie van Afghanen

Free Press Unlimited maakt zich samen met andere hulporganisaties grote zorgen om een aantal groepen die nog achter dreigen te blijven in Afghanistan. De organisaties zijn blij dat het kabinet na zes weken van politieke verlamming een stap verder wil zetten en positief over het alsnog evacueren van specifieke groepen die gevaar lopen door hun werk voor Nederland - in totaal ongeveer 2100 mensen, waarvan 9 journalisten en fixers en 21 van hun familieleden. Maar de motie Belhaj moet nog steeds in zijn geheel uitgevoerd worden.

De hulporganisaties willen graag op een constructieve manier verder in gesprek om dit plan op een goede en haalbare manier verder uit te werken, mits alle medewerkers die door hun werkzaamheden of het profiel van hun organisatie risico lopen ook echt onder de regeling vallen. Tegelijkertijd dreigt een groep journalisten, fixers van journalisten en mensenrechtenactivisten nu alsnog aan de genade van de Taliban te zijn overgeleverd. Ook vrezen wij voor de gezinsleden van geëvacueerde Afghanen nu de criteria zijn aangepast. Nederland blijft verantwoordelijk voor het evacueren van gezinsleden van al geëvacueerde mensen. Het is vreemd om hier nu striktere criteria voor te hanteren en de regels tijdens het spel veranderen.

Er wordt in de brief gesproken over twee groepen die in aanmerking komen voor evacuatie; de tolken en andere ‘hoog profiel’ medewerkers van de Nederlandse troepen én de ngo-medewerkers met een zichtbaar profiel en een directe link met Nederland. Het is onduidelijk welke groepen als ‘hoog profiel’ of ‘zichtbaar’ worden aangemerkt en welke niet. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of de bewakers en chauffeurs voor defensie die eerder wél onder de motie Belhaj vielen nu nog kans maken op evacuatie. Bovendien lijkt nu breed de eis te worden toegevoegd dat mensen die voor defensie-en politiemissie werkten minimaal 1 jaar voor Nederland gewerkt zouden moeten hebben. Wij gaan er vanuit dat de tolkenregeling onverkort gehandhaafd blijft en zijn geen voorstander van een tijdscriterium. Tot slot moet er altijd ruimte blijven voor mensen buiten het kerngezin die gevaar lopen door het werk van een familielid voor Nederland.

De organisaties vinden nog steeds dat de gehele motie Belhaj moet worden uitgevoerd. Een erekwestie kan niet half worden ingelost. Ook vinden wij dat alle mails in de mailbox kabul@minbuza.nl bekeken en beoordeeld moeten worden. Alle Afghanen die een hulpvraag naar dit mailadres hebben gestuurd hebben het recht een individuele reactie te krijgen, zodat zij weten waar zij aan toe zijn.


Namens:

VluchtelingenWerk Nederland
Cordaid
Free Press Unlimited
CARE
Oxfam Novib
Anne-Marie Snels, Oud-voorzitter Defensievakbond AFMP
Jan Gras, EUPOL vrijwilligersgroep

Deel deze pagina:

Onderwerp:
Afghanistan