Zes radiostations in CAR weer in de lucht om vrede te bevorderen

Nieuws
Radio on air in Central African Republic

Het RELSUDE-project in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is met groot succes afgesloten. Zes radiostations zijn weer opgebouwd en weer in de lucht. Dit betekent dat zij hun rol als vredesopbouwers en platform voor dialoog in de lokale gemeenschappen kunnen blijven vervullen.

Het RELSUDE-project werd drie jaar geleden opgezet door een consortium van Free Press Unlimited, ACTED, OXFAM, CONCERN, COOPI en IMPACT, gefinancierd door het Bêkou-trustfonds van de EU. Het doel was de vrede te bevorderen door de rol van de media als katalysator voor conflictpreventie, rehabilitatie, verzoening en stabilisatie te versterken.
 

De impact van het conflict

De zuidoostelijke CAR is de meest onstabiele en door conflicten geteisterde regio van het land. Daarom heeft het RELSUDE-project specifiek in dit gebied zes lokale radiostations wederopgebouwd. Deze radiostations zijn allemaal door de gemeenschappen zelf opgericht en waren enkele jaren actief voordat ze door de conflicten uit de lucht werden gehaald. Ongeveer 900.000 mensen bleven toen verstoken van essentiële informatie over wat er in hun regio gebeurde.

Conflicten breken gemeenschappen. De dorpen waar de radiostations gevestigd zijn, worden geteisterd door geweld; veel mensen zijn hun huizen ontvlucht om zich elders te vestigen. Dit is rampzalig voor lokale gemeenschappen, waar mensen betekenisvolle relaties opbouwen en op elkaar vertrouwen.
 

De cohesie herstellen

Om de sociale cohesie te herstellen, ondersteunde het RELSUDE-project de gemeenschapsradiostations om hun verbindende rol in de regio terug te winnen. Door de dialoog te bevorderen, geruchten te bewijzen en te ontkrachten en door relevante, op feiten gebaseerde informatie uit te zenden, kunnen zij een cruciale rol spelen bij het bevorderen van vrede en stabiliteit in hun regio.

Naast de heroprichting van de stations en de levering van technische uitrusting, werden de medewerkers van de stations als onderdeel van het project ook opgeleid en gecoacht in journalistieke, technische en ethische vaardigheden. De praktische opleiding vond plaats in de radiostations zelf en hield rekening met de verschillende context van elk radiostation. De opleiding was ook gericht op managementvaardigheden om de duurzaamheid van de stations in de toekomst te waarborgen.
 

Radio Beressa, opnieuw in dienst van de bevolking

Radio Beressa is een van de zes radiostations die in het kader van het RELSUDE-project zijn gerehabiliteerd. Het bevindt zich in de stad Zémio, op de top van een heuvel. Het werd vernietigd tijdens een conflict in de regio in 2018.

Germain en Paterne, presentatoren van Radio Beressa, leggen uit wat het station betekent voor de gemeenschap: "Dit radiostatio is erg populair bij de bevolking, het is een station voor iedereen. Het stelt mensen in staat om geïnformeerd te worden over wat er in het land en in hun woonplaats gebeurt, het geeft informatie door tot 70 kilometer buiten Zémio. En we geven ook het woord aan de luisteraars."

In 2021 werd het radiostation opnieuw opgebouwd en kwam het weer in de lucht. Het kon de lokale bevolking opnieuw bedienen door 7 dagen per week tientallen programma's uit te zenden. Er werken 22 mensen op vrijwillige basis en meer dan 30.000 mensen profiteren ervan.

 

Bekou logo

Deel deze pagina: