Listening radio in Sudan
Projecten

Dabanga – Media voor een democratisch Soedan

Media in conflictgebieden

Dabanga is een onafhankelijke, Soedanese nieuws- en informatiezender. Dabanga, opgericht in 2008 om verslag uit te brengen over de crisis in Darfur, is nu uitgebreid om verslag te doen vanuit alle uithoeken van het land. Dagelijks bereikt het meer dan 2,3 miljoen mensen via kortegolfradio en ongeveer 1 miljoen via satelliettelevisie*.

Via kortegolfradio, satelliettelevisie en online platforms bereikt Dabanga een breed en divers publiek en slaagt het erin om gemarginaliseerde en moeilijk bereikbare gemeenschappen te bedienen. Jaren van onvermoeibare berichtgeving over burgeroorlogen, gezondheidsepidemieën en mensenrechtenschendingen hebben Dabanga een sterke reputatie opgeleverd als betrouwbare bron van lokaal nieuws.
 

Verslaggeving post-revolutie

In 2019 werd er Soedanese politieke geschiedenis geschreven toen de ‘volksrevolutie’ het einde bracht aan het 30 jaar lange, repressieve, door Al-Bashir geleide regime.

Nu Soedan het (fragiele) pad richting democratie bewandeld, zet Dabanga zich in om te functioneren als een vitale informatie- en communicatie link tussen burgers en machthebbers. De programmering van Dabanga is gericht op het onderwijzen en informeren van mensen over democratie, het bieden van een ruimte voor geïnformeerd debat en het ter verantwoording roepen van machthebbers.
 

Van Soedan naar Amsterdam (en weer terug)

Na verbannen te zijn door het voormalige regime van Soedan, werd Dabanga geinstalleerd in Amsterdam met operationele steun van Free Press Unlimited. Omdat het te gevaarlijk was om vanuit Soedan te werken, verlieten de oprichters van Dabanga hun huizen om zich in Nederland te vestigen.

Het op afstand aansturen van de redactiekamer heeft Dabanga vrijheid en een unieke manier van werken geboden. Redacteuren communiceren met een uitgebreid netwerk van Soedanese bronnen, stringers en WhatsApp-tips om het nieuws te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren. Via kortegolfradio kan Dabanga terugzenden naar Soedan zonder het risico te worden stilgelegd.

Nu de revolutie voorbij is, keert Dabanga langzaam terug naar Soedan en breidt het zijn team van in Soedan gebaseerde verslaggevers en stringers uit om vanaf de grond verslag te doen van sociale, economische en politieke kwesties. Voormalig verbannen Dabanga-medewerkers konden ook eindelijk terugkeren naar Soedan - velen voor het eerst in meer dan tien jaar.

Toch zijn de repressieve elementen van het voormalige regime niet verdwenen en blijven de veiligheidsrisico's bestaan. Dabanga zal zich blijven aanpassen aan de zich ontvouwende situatie, met behoud van een niet aflatende inzet voor het uitzenden van onafhankelijk en betrouwbaar nieuws.
 

Onafhankelijkheid

Free Press Unlimited ondersteunt Dabanga's team van professionele Soedanese journalisten al jaren om zo vrij te werken vanuit studio's in Amsterdam. Maar Free Press Unlimited is een media-ontwikkelingsorganisatie en geen uitgever. Dabanga had van meet af aan de wens om - waar mogelijk - een onafhankelijk mediahuis te worden. Daarom hebben beide organisaties gewerkt aan volledige autonomie op het gebied van financiën, beheer en faciliteiten voor Dabanga.

In 2021 werd de visie van onafhankelijkheid bereikt. Dabanga registreerde zich als een onafhankelijke organisatie, met een raad van commissarissen en nieuwe kantoren. Free Press Unlimited en Dabanga blijven samenwerken aan projecten ter ondersteuning van persvrijheid en mediacapaciteit in Soedan.

U kunt Dabanga hier steunen met een donatie.

 

*Deze cijfers komen uit een publieksonderzoek, daterend uit 2017. 

Deel deze pagina: