pakistan
Projecten

Onderzoeksjournalistiek bevorderen in Pakistan

Journalistiek en verantwoording

Free Press Unlimited en Pakistan Press Foundation startten een project dat journalisten in Pakistan gaat trainen in hoe ze evenwichtige en objectieve onderzoeksrapportages maken. Het biedt Pakistaanse journalisten handvaten en belangrijke kennis en stelt hen in staat kritische verhalen te schrijven en als waakhond voor hun gemeenschappen op te treden.

 

Media als waakhond

Pakistan Press Foundation zet zich al 50 jaar in om onafhankelijke media in Pakistan op te bouwen en te ondersteunen. Dit project bouwt daarop voort en heeft als doel onderzoeksjournalistiek te bevorderen en zo het bereik van professionele journalistiek te vergroten.

Centrum voor Onderzoeksjournalistiek

Om dit doel te bereiken, moeten we eerst Pakistaanse journalisten trainen in onderzoeksjournalistiek. Hiermee leggen we een belangrijke basis voor professionele, ethische en onafhankelijke journalistiek. De trainingen gaan plaatsvinden in het Centrum voor Onderzoeksjournalistiek; opgezet door Pakistan Press Foundation met steun van Free Press Unlimited. Met dit centrum creëren we een fysieke plek waar journalisten bijeen komen, samenwerking en hun kennis met elkaar delen. 

Kwalitatieve onderzoeksrapportages 

Journalisten in Pakistan verslaan liever het dagelijkse nieuws omdat ze vaak niet over de kennis of juiste uitrusting beschikken om onderzoeksrapportages te maken. Pakistan Press Foundation zal daarom journalisten uit heel Pakistan trainen. Elke deelnemer wordt door een senior journalist begeleidt. Deze mentor helpt en ondersteunt de cursisten bij het maken van kwalitatieve onderzoeksrapportages. 
 

Journalist at work in Pakistan


Journalisten trainen

Tijdens de training leren journalisten alle aspecten van onderzoeksjournalistiek, inclusief het schrijfproces. Zodat ze aan het einde van de training zelfstandig onderzoeksrapportages kunnen maken. Kortom: met deze training krijgen journalisten de handvaten en kennis die ze nodig hebben om hun verhalen en artikelen meer inhoud te geven. Zodat zij in staat zijn onderzoek te doen naar en verslag van onderwerpen die belangrijk zijn voor gemeenschappen.

Als de training eenmaal afgerond is, bieden we structurele ondersteuning aan journalisten die onderzoeksrapportages willen maken. Op deze manier willen we de continuïteit waarborgen en ervoor zorgen dat dit project een blijvende invloed heeft op de deelnemers.
 

Vrijheid van meningsuiting onder druk

De projecten van Free Press Unlimited zijn gericht op het ondersteunen van kritische en onafhankelijke reportages van lokale journalisten om hiermee een media klimaat te creëren dat de vrijheid van meningsuiting bevordert. In Pakistan is dit een grote uitdaging omdat het land een van de meest vijandige media klimaat ter wereld heeft. 

Vrijheid van meningsuiting is erg beperkt. Geweld tegen journalisten en mediaprofessionals is aan de orde van de dag, terwijl de daders vaak onbestraft blijven. Onafhankelijke, kritische en betrouwbare media zijn schaars en Pakistaanse journalisten nemen grote risico's om hun werk te doen. 
 

Bevordering van de vrije pers

Pakistan Press Foundation zet zich al 50 jaar in voor professionele journalistiek in Pakistan. Ze bevorderen actief vrijheid van meningsuiting en ethische en onafhankelijke media. Daarnaast monitoren ze het media klimaat in Pakistan door geweld tegen journalisten en de bijhorende straffeloosheid evenals inperkingen op vrijheid van meningsuiting onder de aandacht te brengen.

Deel deze pagina: