Paul Enkelaar
Projecten

Samen voor betrouwbare informatie in Afrika

Persvrijheid onder druk

Free Press Unlimited, ARTICLE19, Reporters Without Borders, Fondation Hirondelle, Deutsche Welle en International Media Support samen met UNESCO, hebben de krachten gebundeld in een project om snel te reageren op de impact van de Covid-19 crisis op betrouwbare informatievoorziening in Afrika.

Sinds het begin van de pandemie is de intimidatie die journalisten in de Sub-Sahara landen ervaren gestegen. Dit is terug te zien in het aantal aanhoudingen en detenties van journalisten, en het misbruik van wetgeving door de overheid om journalisten het zwijgen op te leggen en de vrijheid van meningsuiting en transparantie te beperken.

De overheden van Zimbabwe en Nigeria houden naar verluidt actuele, relevante en onafhankelijke informatie over Covid-19 achter voor het publiek door de bewegingsvrijheid en het functioneren van journalisten te hinderen. Andere landen hebben te kampen met een slechte informatie-infrastructuur waar, ondanks goede intenties, nieuws van onafhankelijke media, of zelfs informatie van de regering, risicogroepen niet bereikt. Dit geldt voor Soedan, Ethiopië en Burkina Faso, waar afgelegen gebieden en conflictzones geen informatie en advies ontvangen over preventie en gezondheid.
 

Onafhankelijke journalistiek is cruciaal

Een van de belangrijkste lessen die we tijdens de recente ebola-epidemie hebben geleerd, is hoe cruciaal de rol van betrouwbare, tijdige en onafhankelijke informatie is, en hoe belangrijk het is om mediavrijheid in tijden van crisis te waarborgen. Dit project stelt daarom dat, nu meer dan ooit, onafhankelijke journalistiek, burgerjournalistiek, openbare redevoering, en de vrije stroom van informatie cruciaal zijn.

Covid-19 Response in Africa: together for reliable information, is een EU gefinancierd project dat tot doel heeft media in 17 landen binnen Sub-Sahara Afrika te helpen de Covid-19 crisis te overleven.

Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited: “‘Samen voor betrouwbare informatie’ toont onze vastberadenheid om solidair te zijn. We gaan gezamenlijk en slagvaardig te werk om te strijden tegen het gebrek aan informatie, en we ondersteunen media die de vergeten, de onderdrukten en de afgezonderde mensen bedienen.”

Door de krachten te bundelen in deze uitdagende tijden, zijn we in staat om snel in te spelen op de behoeften ter plaatse in een aantal landen, en om de groepen die het grootste risico lopen te voorzien van onafhankelijke en betrouwbare informatie over Covid-19. Daarnaast krijgen onafhankelijke media en journalisten in Sub-Sahara Afrika steun in de vorm van essentiële materialen en middelen om hun capaciteit te vergroten.
 

Bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

Het consortium, onder leiding van Free Press Unlimited, voert dit project uit vanaf 1 augustus 2020, met als algemene doelstelling het bijdragen aan een beter geïnformeerd publiek en hun bewustzijn te vergroten over hoe ze zich kunnen beschermen tegen COovid-19, om zo het aantal slachtoffers te beperken.

Een aantal onafhankelijke media Covid-19 veroorzaakte crisis overleven, en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting en van informatie tijdens de crisis beschermen door doeltreffende lobby en belangenbehartiging.
 

Afsluiting van het project

Op 31 januari is het project ten einde gekomen. Om de impact ervan te evalueren is een evaluatie uitgevoerd door een externe partij: OESO/DAC. We zijn erg blij dat de evaluatie laat zien dat dit ambitieuze en complexe project een succes was, of zoals gezegd 'tijdig, relevant en efficiënt'. Het project heeft de uitdagingen van de pandemie efficiënt aangepakt, zoals de verspreiding van misinformatie door het opzetten van fact-check workshops, en het veilig houden van journalisten door beschermingsmateriaal te verspreiden onder mediawerkers in de focuslanden.

Lees hier meer over de evaluatie.

Een ander resultaat van het project was een publicatie van Cartooning for Peace. Cartooning for Peace nam deel aan het programma om de essentiële rol van de perscartoonisten van het continent te ondersteunen en te herinneren. Door deze publicatie, in samenwerking met Reporters Without Borders, kunnen we via cartoons terugblikken op al deze belangrijke kwesties voor persvrijheid. Klik hieronder om te zien hoe dat eruit ziet.

COVID-19 in cartoons

 

TFRI


 

 

 

 

 

Foto in header: Paul Enkelaar

Deel deze pagina: