Ahmed Akacha
Projecten

Samenwerking voor klimaatjournalistiek met impact

Journalistiek en verantwoording

Na twee jaar als mediapartner betrokken te zijn geweest, voegt Free Press Unlimited zich bij Instituut Clingendael en The Hague Centre for Strategic Studies in de nieuwe fase van het Planetary Security Initiative (PSI). De komende 3,5 jaar zullen Free Press Unlimited en Clingendael Institute actief samenwerken met lokale journalisten, academici en jongeren in landen die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van klimaatverandering, voornamelijk in het Midden-Oosten en de Levant-regio, om het publiek bewust te maken en internationaal debat te initiëren.

Mislukte oogsten, grootschalige overstromingen, volksverhuizingen en oorlogen; thema's die nauw verbonden zijn met klimaatverandering en waar lokale journalisten mee te maken hebben. Zij spreken de mensen die werken en wonen op het platteland en de effecten van klimaatverandering vaak als eerste voelen. Ze zien ook hoe deze effecten kruisen met andere regionale of lokale spanningen. Dit geeft hen een zeldzaam perspectief dat beleidsmakers kan helpen bij het bedenken van mogelijke oplossingen voor klimaat- en veiligheidsuitdagingen.

Journalist én klimaatexpert

Een breed scala van mensen over de hele wereld voeren diepgaande discussies over klimaatkwesties; wetenschappers, politici, beroemde acteurs, milieuactivisten en economen. Journalisten worden zelden uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussies, om nog maar te zwijgen van de besluitvorming, ook al hebben ze veel ervaring en rapporteren ze vaak gedetailleerde verhalen over de relaties tussen water, conflict en klimaat.

Sinds de start van de PSI zet Free Press Unlimited zich in om journalisten van over de hele wereld bij de discussie te betrekken door hen uit te nodigen deel te nemen aan de jaarlijkse Planetary Security Conference. Deze conferentie brengt politici, diplomaten, onderzoekers en milieuactivisten van over de hele wereld samen om kennis uit te wisselen. Elk jaar voor en na de conferentie organiseerde Free Press Unlimited samen met mediapartner Stanley Foundation een trainingsprogramma voor de deelnemende journalisten.
 

Nieuw mentorprogramma

Het zuiden van Irak, en meer specifiek de Basra-regio, wordt sterk beïnvloed door het veranderende klimaat. Dit leidt tot allerlei nieuwe uitdagingen voor die regio en voor Irak als geheel. Om deze regio specifiek te ondersteunen, start Free Press Unlimited een productie- en mentorprogramma voor lokale journalisten. Het doel van het programma is om lokale journalisten en academici de mogelijkheid te bieden om lokale verhalen over klimaatverandering, water en mogelijke conflicten te onderzoeken en te verkennen. Hun verhalen en publicaties zullen worden gepubliceerd in Iraakse, regionale media en de Engelse vertaling op de PSI-website. De publicaties zijn bedoeld om op lokaal niveau discussies op gang te brengen onder de getroffen gemeenschappen, en op nationaal niveau onder beleidsmakers en experts in het veld.

De begeleiding wordt verzorgd door Free Press Unlimited trainer Khaled Sulaiman. Khaled publiceert uitgebreid over klimaatverandering gerelateerde onderwerpen op de onafhankelijke online nieuwssite Daraj, en heeft onlangs een boek gepubliceerd over klimaatverandering en droogte in Irak.

Het mentorprogramma heeft al geresulteerd in een aantal publicaties, waaronder een over hoe de stijgende zeespiegel de regio Basra beïnvloedt, en een over hoe droogte stammenconflicten in Zuid-Irak aanwakkert.
 

Cruciale rol journalisten

Journalisten die in het veld werken, hebben nauw contact met lokale gemeenschappen, die ervaren dat de omgeving om hen heen verandert. Dit genereert een uniek perspectief en kennis. Lokale gemeenschappen kunnen te kampen hebben met een gebrek aan water of overstromingen. De gevolgen van klimaatverandering en de conflicten die erop volgen, treffen hen rechtstreeks. Hun stem moet worden gehoord en beleidsmakers moeten ter verantwoording worden geroepen. Aan de andere kant hebben lokale gemeenschappen ook behoefte aan actuele informatie, om op de hoogte te blijven van de laatste rapporten van klimaatwetenschappers, en om het beleid en de oplossingen die vervolgens worden geïmplementeerd, te begrijpen. Journalisten spelen een cruciale rol bij het delen van informatie in beide richtingen.
 

Missie

De aanpak van het consortium en Free Press Unlimited is om lokaal gewortelde, onafhankelijke kwaliteitsjournalisten en academici te versterken en te waarderen als katalysatoren voor verandering. Free Press Unlimited gelooft stellig in het zoeken naar betrokkenheid bij lokale gemeenschappen die getroffen zijn door klimaatverandering via journalistiek en nieuwe storytelling-formats, met een oplossingsgerichte aanpak.
 


Foto: Ahmed Akacha

Deel deze pagina: