Enabling environment

Ten eerste is een functionerende rechtsstaat en wetgeving die de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid garandeert, cruciaal. Journalisten en onafhankelijke media moeten kunnen functioneren in een maatschappelijke omgeving die de rol van onafhankelijke media en journalisten in de samenleving ondersteunt, zonder bang te hoeven zijn voor vergelding. Dit is echter op dit moment helaas verre van werkelijkheid.
 

Meer en meer restricties op persvrijheid

We hebben de afgelopen jaren een gestage toename gezien van aanvallen, intimidatie en vervolging gericht op journalisten. Wereldwijd neemt de hoeveelheid repressieve wetgeving toe die de bewegingsvrijheid van journalisten aanzienlijk beperken, ook in democratieën en rechtsstaten. En terwijl toegang tot openbare informatie cruciaal is voor journalisten om hun machthebbers ter verantwoording te kunnen roepen, staat dit recht onder ongekende druk. In de context van de Covid-19 pandemie hebben we gezien dat regeringen journalisten intimideerden en tegenwerkten na het indienen van verzoeken om informatie over de maatregelen van de regering om de pandemie te bestrijden. 
 

Bedreiging van de toekomst van de journalistiek

Net zo belangrijk is een gunstig economisch klimaat dat journalisten in staat stelt een behoorlijk inkomen te verdienen en zelfstandig te functioneren. Waarbij het media-eigendom verdeeld is over verschillende spelers, en zonder politieke inmenging. Momenteel worstelen kwaliteitsjournalistiek en onafhankelijke mediabedrijven over de hele wereld om financieel te overleven. Het verlies aan advertentie-inkomsten en de economische en politieke druk hebben de mediaomgeving veranderd, waardoor het voor journalisten moeilijker wordt om een goed inkomen te verdienen. Dit bedreigt de onafhankelijke journalistiek.

 

Selling newspapers in Central African Republic
Verkoop van kranten in de Centraal Afrikaanse Republiek. Foto: Jeppe Schilder.

 

Wat wij doen

Free Press Unlimited zet zich in om een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor onafhankelijke media en journalisten. Advocacy is cruciaal om de wetgeving en beleidsmaatregelen vorm te geven die nodig zijn voor persvrijheid en een veilige en weerbare werkomgeving voor journalisten. Het is belangrijk om door middel van beleidsbeïnvloeding de fysieke veiligheid van journalisten te bevorderen, te pleiten tegen willekeurige arrestaties en ongepaste vervolging van journalisten, en campagne te voeren voor de verbetering van het huidige negatieve politieke klimaat ten opzichte van journalisten.

Ons doel is om de toegang tot betrouwbare informatie en onafhankelijk, actueel nieuws voor mensen te waarborgen. Hiervoor ondersteunen we bijvoorbeeld onderzoek, zoals het onderzoek van Freedom House naar de impact van Covid-19 op democratieën wereldwijd, inclusief de toenemende beperkingen op persvrijheid.
 

Internationale samenwerking

Op dit thema pleiten we voor persvrijheid, dragen we bij aan de ontwikkeling van relevant beleid en internationale standaarden en vergroten we het bewustzijn over bedreigingen of kansen. Dit doen we op nationaal, Europees en internationaal niveau door in gesprek te gaan met beleidsmakers en door te werken in coalities. Sinds 2016 werken we samen met UNESCO, bijvoorbeeld aan het organiseren van evenementen rond de Internationale dag van de Persvrijheid. We maken deel uit van meerdere internationale netwerken, zoals het Global Forum of Media Development-netwerk, het Whistleblowing-netwerk en het IFEX-netwerk, dat zich inzet voor de verdediging en bevordering van de vrijheid van meningsuiting als een fundamenteel mensenrecht. Deze netwerken brengen internationale en nationale actoren samen om te werken aan het creëren van een gunstige omgeving voor media en journalisten.
 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel deze pagina: