Village in Nepal near Himalaya

Diepgaande klimaatjournalistiek in Nepal

story

Nepal is een van de meest kwetsbare landen ter wereld als het gaat om klimaat. Free Press Unlimited ondersteunt partnerorganisatie NEFEJ in hun missie om de inwoners van Nepal betrouwbare informatie te bieden over milieukwesties. In 2019 bracht onderzoek van NEFEJ gebreken aan het licht in een belangrijk rapport over de milieu-impact van een geplande luchthaven. Op basis van dit bewijs slaagden burgers erin de bouw on hold te zetten.

Kwalitatief goede informatie over klimaatverandering is cruciaal in Nepal. De economie van het land is sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen en het levensonderhoud van veel mensen is afhankelijk van ecotoerisme, een sector die kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Diepgaande klimaatjournalistiek kan zowel de overheid als de gemeenschappen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over milieukwesties. Maar veel media hebben moeite om toegang te krijgen tot alle feiten of beschikken niet over de benodigde expertise.

Het Nepal Forum of Environmental Journalists (NEFEJ) wil de bestaande kenniskloof overbruggen. Met steun van Free Press Unlimited leidt de organisatie journalisten op om expertise op te bouwen over milieukwesties. In 2019 kregen 21 journalisten een driedaagse training over klimaatrapportage, waarna negen journalisten diepgaand onderzoek deden naar complexe milieuvraagstukken voor radio, televisie en printmedia.
 

Een luchthaven in een paradijs voor biodiversiteit?

Een van die onderzoeken was het onderzoek naar de daadwerkelijke milieu-impact van een nieuwe luchthaven. Om tegemoet te komen aan de 9,2 miljoen mensen die naar verwachting tegen 2030 naar Nepal zullen vliegen, heeft de Nepalese regering besloten een tweede internationale luchthaven te bouwen. Voorgestelde locatie: Nijgadh regenwoud, een paradijs voor biodiversiteit. Hoewel een verplichte milieueffectrapportage, de Environmental Impact Assasment (EIA), van de overheid werd voltooid en goedgekeurd, werd de geloofwaardigheid ervan in twijfel getrokken. Hoeveel zal de natuur echt lijden? NEFEJ wilde dit tot op de bodem uitzoeken en besloot de EIA-rapportage te onderzoeken.

"Het is erg belangrijk om diepgaand onderzoek te doen in het geval van grote projecten zoals deze, die een enorme sociale, economische en ecologische impact hebben", zegt Rajaram Gautam, NEFEJ's onderzoeksteamleider. De eerste stap die zijn team moest zetten, was het verkrijgen van het originele EIA-rapport. Guatam: “Dit was echt een uitdaging. Pas nadat we een officieel beroep hadden gedaan op ons grondrecht op informatie, gaf de overheid ons toegang tot de EIA documenten.”

 

Part of the proposed airport site
Deel van de voorgestelde locatie voor het vliegveld. Foto: NEFEJ.

 

Vernietigende conclusies

Research team NEFEJ
Onderzoeksteam NEFEJ. Foto: NEFEJ.

In hun zoektocht om het hele verhaal te vertellen, werd NEFEJ ondersteund door Batu Krishna Uprety. Uprety is het gepensioneerde hoofd van de EIA-afdeling binnen het Nepalese Ministerie van Milieu en heeft meer dan twee decennia besteed aan het institutionaliseren van het EIA-proces in Nepal. Hij bracht in het door de overheid goedgekeurde rapport ernstige fouten aan het licht: “De EIA heeft de mogelijkheid van een alternatieve locatie niet onderzocht. Bovendien was het rapport gedurende de opgelegde 30 dagen niet openbaar toegankelijk.”

Gautam en zijn team spraken met alle betrokken belanghebbenden, van milieuactivisten tot beoogd luchthavenpersoneel. Uit hun onderzoek bleek dat de EIA geen rekening hield met belangrijke kwesties als minimale bosbedekking, drinkwaterbronnen, overstromingsgevaar in stroomafwaartse gebieden en milieuvervuiling. Het team van Gautam en Uprety kwamen tot een vernietigende conclusie: "Dit rapport kan technisch gezien geen geldig EIA-rapport worden genoemd."
 

Feiten ondersteunen protest

NEFEJ overhandigde het kritische rapport tijdens een publieksevenement aan de minister van Cultuur, Toerisme en Burgerluchtvaart. De bevindingen werden opgepikt door verschillende nationale media en gepubliceerd op NEFEJ's eigen online nieuwsportaal, hakahakionline.com. Het rapport zette de burgerprotesten tegen de luchthavenplannen extra kracht bij en ondersteunde de eis voor een betere bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van het land.
 

Protest against the proposed airport
Protest tegen het nieuwe vliegveld. Foto: Chanda Rana.


Uiteindelijk werd een verzoekschrift ingediend bij het Hooggerechtshof, dat vervolgens een voorlopig bevel uitvaardigde om alle bouwactiviteiten stop te zetten; een prestatie die mogelijk is gemaakt door het harde werk van een toegewijd team van onderzoeksjournalisten, vastbesloten om de waarheid aan het licht te brengen. Uprety: "De informatie uit het NEFEJ-rapport heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van het bewustzijn en heeft belangrijke input en feiten geleverd voor degenen die opstonden om het Nijgadh-bos te redden."

 

Foto in header: Peter Lubeck

Deel deze pagina:

Subject:
Klimaatjournalistiek