Toegang tot betrouwbare informatie is de manier om desinformatie in Syrië te bestrijden

Nieuws
Syria Summit in Brussels
Beeld
Syria Summit in Brussels

Het beste recept tegen desinformatie is toegang tot betrouwbare en onafhankelijke informatie. Maatregelen om het voortbestaan van kwaliteitsjournalistiek in Syrië te garanderen is hiervoor essentieel. In de Syrische context zijn onafhankelijke media een drijvende kracht achter de wederopbouw van de Syrische samenleving. Door dialoog, verantwoording en democratie te bevorderen, fungeren media als katalysator voor duurzame ontwikkeling en herstel met oog voor inclusiviteit.

Dat is de belangrijkste conclusie van de Syria Summit, een initiatief van Free Press Unlimited. Panelleden van onafhankelijke media, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de EU onderzochten welke inspanningen nodig zijn, die vervolgens werden vastgelegd in een nieuw beleidsdocument. Het doel is om onze jarenlange inspanningen voor onafhankelijke media in Syrië te waarborgen en lokale netwerken te versterken.
 

Disinformatie

Naast het versterken van onafhankelijke media richt Free Press Unlimited zich op het tegengaan van desinformatie. Tijdens het proces van herstel van democratische waarden in Syrië, moeten media in staat worden gesteld om corruptie en wanbestuur aan de kaak te stellen. Dit kan helpen om de transparantie te vergroten, het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen en het land effectief te besturen.

Journalisten in Syrië staan dagelijks voor grote uitdagingen. Ze worden geconfronteerd met risico's zoals bedreigingen en maatregelen die de persvrijheid ondermijnen. Free Press Unlimited blijft zich internationaal inzetten voor de noodzakelijke bescherming van journalisten die werken aan het verspreiden van betrouwbare informatie.
 

Free Press Unlimited doet in het beleidsdocument een aantal aanbevelingen aan donoren en Syrische media. Lees de volledige verklaring hier (Engels):


The Swedish Embassy

Deel deze pagina:

Onderwerp:
Toegang tot informatie, 
Media in conflictgebieden