Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie zijn hoekstenen van de democratie. Free Press Unlimited maakt onderdeel uit van Media4Democracy, een consortium dat de EU ondersteunt bij het bevorderen van democratie in andere landen. We hebben een handboek ontwikkeld over veiligheid van journalisten en een gender package dat delegaties helpt bij het versterken van de positie van vrouwen en meisjes in de media.

In 2018 leefde 61 procent van de wereldbevolking in landen die niet vrij of gedeeltelijk vrij zijn volgens Freedom House. Een vrije pers is essentieel voor het functioneren van een democratie: het helpt burgers weloverwogen beslissingen te maken en controleert de macht.

De Europese Unie (EU) ondersteunt al lang de ontwikkeling van democratieën buiten de eigen lidstaten. In 2014 zijn richtlijnen aangenomen die uiteenzetten hoe vrijheid van meningsuiting meegenomen dient te worden in deze democratie-ondersteuning. Zo'n 140 delegaties in landen overal ter wereld implementeren de richtlijnen. Ze omvatten de bestrijding van geweld tegen en vervolging van journalisten en de bevordering van mediapluralisme.

Europees consortium

Om EU delegaties te ondersteunen bij de implementatie van de richtlijnen werd in 2017 een consortium opgericht van Europese organisaties die werken rondom vrijheid van meningsuiting. Free Press Unlimited maakt deel uit van dit consortium, genaamd Media4Democracy, samen met Particip, Article19, Deutsche Welle Akademie, European partnership for Democracy en de Thomson Foundation. Media4Democracy maakt gebruik van de ruime ervaring van deze organisaties in het veld van vrijheid van meningsuiting met het geven van advies aan de EU.

Gelijkheid en veiligheid van journalisten

Free Press Unlimited heeft al verschillende bijdragen geleverd aan Media4Democracy. We ontwikkelden een handboek over de veiligheid van journalisten, met hulpmiddelen en praktische voorbeelden van wat EU delegaties kunnen doen om journalisten te beschermen. Free Press Unlimited maakt ook jaarlijks een overzicht van ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid van journalisten zodat delegaties goed op de hoogte blijven.

Free Press Unlimited ontwikkelde ook een gender package voor EU delegaties. Het pakket ondersteunt het werk van delegaties rondom genderkwesties, bijvoorbeeld met een beoordelingsmodule die de vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in de media evalueert. Dankzij Free Press Unlimited en Media4Democracy kwamen in maart 2019 meer dan 20 vrouwen- en mediaorganisaties in Kuala Lumpur bijeen om met de EU delegatie te bespreken hoe zij gezamenlijk gender stereotypering in de Maleisische media kunnen bestrijden.

Vrijheid staat onder druk: volgens Freedom House was 2017 het twaalfde opeenvolgende jaar waarin de wereldwijde vrijheid afnam. Door mee te doen aan Media4Democracy helpt Free Press Unlimited de EU bij haar belangrijke missie om vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie te bevorderen en zo wereldwijd de democratie te ondersteunen.