Bashir Ahmed Sujan
Projecten

Samen met de EU vrijheid van meningsuiting bevorderen

Levensvatbaarheid van de media

Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie zijn hoekstenen van de democratie. Free Press Unlimited maakt onderdeel uit van Media4Democracy, een consortium dat de EU ondersteunt bij het bevorderen van democratie in andere landen. We hebben een handboek ontwikkeld over veiligheid van journalisten en een gender package dat delegaties helpt bij het versterken van de positie van vrouwen en meisjes in de media.

Volgens de data van Freedom House uit 2019 gaat het het afgelopen decennium steeds slechter met de wereldwijde mediavrijheid. Het grootste deel van de wereldbevolking leeft in een land waar het (deels) niet vrij is.

Een vrije pers is essentieel voor het functioneren van een democratie: het helpt burgers weloverwogen beslissingen te nemen en controleert de machthebbers.

De Europese Unie (EU) ondersteunt al lang de ontwikkeling van democratieën buiten de eigen lidstaten. In 2014 zijn richtlijnen aangenomen die uiteenzetten hoe vrijheid van meningsuiting meegenomen dient te worden in deze democratie-ondersteuning. Zo'n 140 delegaties in landen overal ter wereld implementeren de richtlijnen. Ze omvatten de bestrijding van geweld tegen en vervolging van journalisten en de bevordering van mediapluralisme.
 

Europees consortium

Om EU delegaties te ondersteunen bij de implementatie van de richtlijnen werd in 2017 een consortium opgericht van Europese organisaties die werken rondom vrijheid van meningsuiting. Free Press Unlimited maakt deel uit van dit consortium, genaamd Media4Democracy, samen met ParticipArticle19Deutsche Welle AkademieEuropean partnership for Democracy en de Thomson Foundation. Media4Democracy maakt gebruik van de ruime ervaring van deze organisaties in het veld van vrijheid van meningsuiting met het geven van advies aan de EU. Free Press Unlimited heeft via de EU delegatie al verschillende bijdragen geleverd aan Media4Democracy. 
 

Veiligheid van journalisten

Free Press Unlimited heeft een Veiligheid van Journalisten handboek ontwikkeld dat praktische informatie levert over gevaren voor journalisten en voorbeelden van hoe de EU-delegatie reageert op urgente bedreigingen voor journalisten. Het handboek bevat praktische tips voor inspanningen op de lange termijn en programma's om de veiligheid van journalisten te verbeteren en ook van groot belang een einde te maken aan de straffeloosheid van geweld en misdaden tegen journalisten. De officiële lancering van het handboek zal samengaan met een webinar voor de EU Delegatie eind oktober 2020, samenvallend met de International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists op 2 November.
 

Gendergelijkheid

Free Press Unlimited ontwikkelde ook een gender pakket voor EU delegaties. Het pakket ondersteunt het werk van delegaties rondom genderkwesties met een beoordelingsmodule die de vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in de media evalueert. Daarnaast levert het aanbevolen acties ter versterking van de media om de gendergelijkheid in de landen waar zij werken te ondersteunen.

Dankzij Free Press Unlimited en Media4Democracy kwamen in maart 2019 meer dan 20 vrouwen- en mediaorganisaties in Kuala Lumpur bijeen om met de EU delegatie te bespreken hoe zij gezamenlijk genderstereotypering in de Maleisische media kunnen bestrijden.

Vrijheid wereldwijd staat onder druk: Door mee te doen aan Media4Democracy helpt Free Press Unlimited de EU bij haar belangrijke missie om vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie te bevorderen en zo wereldwijd democratieën te ondersteunen.


Photo: Bashir Ahmed Sujan

Deel deze pagina: