Man standing in front of newspaper stand.

Het vergroten van persvrijheid in Nepal: al bijna 25 jaar

story

Het werk van Free Press Unlimited in Nepal gaat terug tot 1997, en in die jaren hebben we Nepal vooruitgang zien boeken. Vooral met de nieuwe grondwet die in 2015 van kracht werd. Er is echter een stijgende trend zichtbaar van schendingen van de persvrijheid en door de economische impact van de pandemie zitten veel Nepalese media in de overlevingsmodus.

Free Press Unlimited werkt nauw samen met lokale partners Freedom Forum, Nepal Forum of Environmental Journalists (NEFEJ) en Women Working Journalists (WWJ), en ondersteunt hen met training, expertise, financiering, tools op het gebied van mediaontwikkeling. In de afgelopen 25 jaar heeft Free Press Unlimited verschillende programma's geïnitieerd die gericht zijn op gendergelijkheid, veiligheid voor journalisten, professionaliteit van journalisten en het stimuleren van een gunstige maatschappelijke omgeving voor de media.
 

Klimaatjournalistiek

NEFEJ research team
NEFEJ onderzoeksteam.

Partner NEFEJ heeft een track record in het organiseren van fellowship-programma's. Ze gebruiken de Free Press Unlimited-methodologie, waarin journalisten worden getraind en begeleid in het schrijven van op feiten gebaseerde, diepgaande journalistieke verhalen over milieukwesties en klimaatverandering die een aanzienlijk effect hebben op Nepalese burgers. Naar aanleiding van de publicatie van deze verhalen, hebben verschillende belanghebbenden en lokale overheden actie ondernomen om de lokale omgeving te verbeteren. Zo bracht onderzoek van NEFEJ gebreken aan het licht in een belangrijk rapport over de milieu-impact van een geplande luchthaven. Op basis van dit bewijs slaagden burgers erin de bouw on hold te zetten.

Alle artikelen over preventie van klimaatverandering die door NEFEJ worden geschreve, worden gepubliceerd op het online mediaplatform Haka Haki, wat 'face to face' betekent. Dit is het eerste kwalitatieve nieuwsmediaplatform dat bedoeld is om het publiek in heel Zuid-Azië te informeren over kwesties op het gebied van klimaatverandering, milieu en duurzame ontwikkeling. Tijdens de eerste maanden registreerde het platform 16.509 bezoekers. 84% van de gebruikers is gevestigd in Nepal en de overige bezoekers zijn internationaal.

 

Veiligheid: data biedt inzicht

Met partner Freedom Forum hebben we gewerkt aan het creëren van een gunstiger omgeving voor media door geweld tegen journalisten te monitoren en die gegevens te gebruiken om te pleiten voor betere bescherming van, en wetgeving voor mediaprofessionals. Enkele concrete voorbeelden van het werk met Freedom Forum zijn de lancering van een website die gewijd is aan het in kaart brengen van schendingen van de vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid in het hele land, en de juridische helpdesk die zij runnen voor journalisten die het slachtoffer zijn van juridische intimidatie. "Als de Nepalese regering er niet in slaagt deze journalisten te beschermen, kunnen ze nu in ieder geval een beroep doen op Freedom Forum", zei Ashmita Pokharel, de juridisch medewerker van Freedom Forum.
 

Data by Freedom Forum
Data on nature of violations against journalists from nepalpressfreedom.org

 

De impact van de pandemie

Door de Covid-19-crisis ontstonden er nieuwe uitdagingen voor onze partners. Freedom Forum begon journalisten en media te steunen die een financiële klap hadden gekregen. In Nepal verloor bijna 50% van de journalisten zijn baan (3.000 tot 4.000 journalisten) en zijn de inkomsten uit advertenties met 90% gedaald door de ecnomische klap van de Covid-19-crisis.

Freedom Forum ondersteunde media met het feature stories-systeem. Taranath Dahal, Chief Executive van Freedom Forum, legt uit: “We betalen de journalist om feature sotries te produceren, die we vervolgens gratis aan mediaorganisaties geven. Op die manier ondersteunen we de journalisten door hen van inkomsten te voorzien, terwijl we de media van content voorzien en zo het publiek van kwalitatieve informatie.” Freedom Forum produceerde ook op feitelijke rapporten over de impact van de pandemie op de Nepalese media, die werden gebruikt in een oproep aan de regering voor een financieel hulppakket.

NEFEJ ontving voor 65 mediawerkers beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Hierdoor konden ze veilig doorgaan met hun belangrijke werk. Zoals het produceren van zeven verhalen voor het My #QuarantineLife-platform. Op dit platform, geïnitieerd door Free Press Unlimited, konden kinderen hun lockdown-verhalen delen met andere kinderen over de hele wereld.
 

Inclusieve media

In Nepalese mediaorganisaties en in nieuwsberichten zelf zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd. Daarom is ons werk in Nepal ook gericht op het verbeteren van gendergelijkheid en representatie in en door de media. Met steun van Free Press Unlimited voerde Working Women Journalists (WWJ) het project ‘Developing leadership skills of female journalists of Nepal’ uit. De WWJ deed onderzoek onder 520 mediaprofessionals naar de positie van vrouwen en de obstakels die zij tegenkomen in de Nepalese media.

 

Men$Women march in Nepal
De Men4Women mars in 2018. Mannen liepen samen om intenrationale vrouwendag te vieren, en op te staan tegen genderongelijkheid.

 

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen op persoonlijk vlak met veel obstakels worden geconfronteerd die slechts gedeeltelijk kunnen worden overwonnen door positieve discriminatie in wervings- en selectieprocessen. Een vrouwelijke verslaggever uit West-Nepal vertelde ons: "Er zijn veel uitdagingen vanwege het vrouw-zijn, omdat ik mijn gezin moet verlaten en op mijn werk moet overnachten om te kunnen werken: de samenleving accepteert dat niet gemakkelijk ... een van mijn collega's discrimineerde en negeerde me".

Op basis van dit onderzoek startten WWJ en Free Press Unlimited het Female journalist leadership-programma, waarbij 10 getalenteerde jonge vrouwelijke journalisten binnen redacties via een fellowship-programma gesteund werden om hun werk te doen.
 

Gender Media Monitoring

Sinds 2016 voert Freedom Forum media monitoring studies uit om gegevens te verzamelen over de representatie van vrouwen in de Nepalese media. Elke drie maanden sindsdien, verspreidt Freedom Forum een rapport van de bevindingen aan de onderzochte media en organiseren ze stakeholderbijeenkomsten. Ze bezoeken ook de hoofdredacteuren van de bewuste media om de resultaten te bespreken, en te adviseren over hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zowel op het niveau van de productie van gender representatieve artikelen, als meer gendergelijkheid in de redactiekamer.

 

Monitoring newspapers in Nepal
Freedom Forum monitort Nepalese kranten op hun represenatie van vrouwen. Foto: Anne Broeksma.


Er zijn een aantal positieve veranderingen geweest. Zo hebben redacteuren van verschillende kranten verklaard dat ze nu verslaggevers de opdracht geven om te zoeken naar ten minste één vrouwelijke nieuwsbron. Een ander voorbeeld is de "ophaal- en terugbrengservice" die verschillende media hebben opgezet om vrouwen veilig naar nieuwsevenementen buiten kantooruren te brengen. Dit vergroot de diversiteit aan onderwerpen waar vrouwen over kunnen rapporteren, over het algemeen onderwerpen die te maken hebben met politiek en economie.

In 2019, nadat het zich realiseerde dat er meer directe inspanningen nodig waren om de druk op individuele mediahuizen te handhaven, begon Freedom Forum met het maken van "feedbackbezoeken" aan de redactiekamers. Daarna zagen ze "dat het aantal vrouwelijke by-lines en bronnen die in de media worden geciteerd toenam, en de houding van media organsitaties en redacteuren tegenover de aanwezigheid van vrouwen op de redactie veranderde.”


Op dit moment blijven we in contact met onze partners en zamelen we fondsen in om de programma's voort te kunnen zetten.

Deel deze pagina:

Subject:
Toegang tot informatie, 
Veiligheid van journalisten